Innereien

 • Bio R-Milz

  R-Milz

  Preis pro Einheit: 
  2,30 €
  Preis pro Kilo: 
  3,50 €
 • S-Herz

  Preis pro Einheit: 
  2,00 €
  Preis pro Kilo: 
  4,50 €
 • S-Milz

  S-Milz

  Preis pro Einheit: 
  2,00 €
  Preis pro Kilo: 
  4,90 €
 • Schweinezunge

  S-Zunge

  Preis pro Einheit: 
  2,50 €
  Preis pro Kilo: 
  4,90 €