Innereien

 • S-Milz

  S-Milz

  Preis pro Einheit: 
  2,00 €
  Preis pro Kilo: 
  4,90 €
 • Schweinezunge

  S-Zunge

  Preis pro Einheit: 
  2,50 €
  Preis pro Kilo: 
  4,90 €